Lapin läänin Lihastautiyhdistys ry

 

 

 

LAPIN LÄÄNIN LIHASTAUTIYHDISTYS RY

 

Tervetuloa mukaan toimintaan !

 

Toiminta-alue:  LAPIN LÄÄNI

Yhdistys on perustettu 29.6.1993 ja kotipaikkana on Rovaniemi.

Toiminta: Yhdistys järjestää vertaistukitoimintaa Rovaniemellä ja tarvittaessa muualla alueella. Tapahtumia on 1-2 kertaa vuodessa.  Tapahtumista tiedotetaan Porras -lehdessä, joka ilmestyy viisi kertaa vuodessa ja jäsenkirjeessä.

 

Toiminnan tarkoitus:  Yhdistyksen tarkoituksena on toimia jäsenistön perusoikeuksien valvojana sekä lihastauteja sairastavien henkilöiden ja heidän läheistensä yhdyssiteenä. Järjestää yhteistoimintaa jäsenten kesken, koulutusta ja neuvontaa. Yhdistys toimii yhteistyössä viranomaisten ja muiden järjestöjen kanssa.

 

Lihastautiliitto ry

Lihastautiliitto on valtakunnallinen vammaisjärjestö, jonka päämäärä on tukea lihassairaiden ihmisten oikeutta tasa-arvoiseen, monimuotoiseen ja hyvään elämään. Sen tärkeimpiä palvelumuotoja ovat oikeuksien valvonta, sopeutumisvalmennus sekä tiedottaminen.

Lihastautiliiton keskustimisto sijaitsee Turussa, jossa toimii valtakunnallinen lihastautineuvola ja diagnoosineuvonta. www.lihastautiliitto.fi 

www.lihastautiliitto.fi

Tapahtumia

Ei tapahtumia

Uutisia

Ei uutisia